Header
Privacy- en cookiestatement en disclaimer

In onderstaand document wordt het gebruik en de verwerking van verschillende gegevens door stichting de Haastrechtloop gespecificeerd.

Laatste aanpassing: 02-05-20181. Juridische mededeling
De website van stichting de Haastrechtloop, zijn eigendom van de Haastrechtloop, te vinden in Haastrecht. De Haastrechtloop staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder het nummer: 61252212 en is te bereiken via het contactformulier.

De website haastrechtloop.nl en aliassen zijn opgezet om gebruikers te informeren en te ondersteunen bij deze wedstrijd. Onrechtmatig gebruik van onze naam of schending van deze policy, kan ervoor zorgen dat wij genoodzaakt zijn om aangifte te doen.

2. Gebruikersvoorwaarden
Als u gebruik maakt van de website van de Haastrechtloop geeft u aan dat u als gebruiker onze wettelijke kennisgeving en ons privacy beleid zoals vermeld op de website en meegegeven in de cookie-melding aanvaardt. Als u het niet eens bent met dit beleid, dan adviseren wij u de website te verlaten.

De informatie en het privacy beleid van de Haastrechtloop worden zo actueel mogelijk gehouden. Dit betekent dat het bestuur de informatie en het beleid op elk gewenst moment kan wijzigen. De gebruikers zullen hiervan op de hoogte worden gebracht door middel van een bericht op Facebook. Om deze reden zijn wij dan ook niet verantwoordelijk voor informatie wat wordt herzien, informatie wat niet van de Haastrechtloop afkomstig is of wordt verstrekt door derden buiten deze site om. Neem bij onduidelijkheden contact op met het bestuur.

3. Persoonsgegevens
In onderstaand hoofdstuk wordt verteld op welke manier de website van de Haastrechtloop informatie analyseert over de gebruikers en de gebruiksvriendelijkheid van de website.

3.1 Welke gegevens verzamelen wij
Wij verzamelen op de website gegevens via de Google Analytics plug-in. Deze plug-in zorgt ervoor dat wij kunnen kijken wel pagina's vaak en weinig worden bezocht, wat onze doelgroep is en welke mensen er op de website komen. Van deze gegevens wordt geen profiel gemaakt en deze gegevens zullen ook niet gedeeld worden. Meer informatie staat in hoofdstuk 4.1.

De gegevens die wij verzamelen zijn:
- Voor- en achternaam
- Mailadres
- Overige persoonsgegevens die u verstrekt bij het verzenden van een bericht via ons contactformulier.
- Locatiegegevens
- Gegevens over uw activiteit op onze website.
- Internetbrowser en apparaat type.

3.2 Jonger dan 16 jaar
Onze website en/of diensten hebben niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers jonger dan 16 jaar. Tenzij ze hiervoor toestemming hebben van hun ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of de gebruiker of bezoeker onder de 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat de kinderen gegevens verstrekken zonder ouderlijke toestemming.

Bent u van mening dat wij gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neemt dan contact op en wij zullen deze gegevens binnen dertig werkdagen verwijderen.

3.3 Waarom verzamelen we deze gegevens
Wij verzamelen gegevens met de volgende doelen.
1. Gebruiksvriendelijkheid van de website verbeteren. Door in te kunnen zien op welk device, met welke browser en op welke manier de website wordt gebruik, proberen we de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren.

2. We verzamelen de nodige gegevens in ons contactformulier. Deze gegevens worden niet opgeslagen, maar worden automatisch naar ons mailadres gestuurd. We verzamelen uw naam, mailadres en uw bericht om ervoor te kunnen zorgen dat we u zo goed mogelijk van dienst zijn en op een gepaste manier contact met u kunnen opnemen. De berichten die wij van de website ontvangen, worden opgeslagen op ons Gmail adres en onze e-mail.

3.4 Hoelang bewaren we deze gegevens
De gegevens die we verzamelen zullen voor maximaal een jaar bewaard blijven. We laten ons mailbestand automatisch legen, om ervoor te zorgen dat we een overzicht houden van ons werk. Daarnaast zullen we geregeld onze mailboxen legen en uw gegevens verwijderen op het moment dat we het contact met u hebben afgesloten.

De gegevens die Google namens ons bewaart, worden voor onbepaalde tijd bewaard. U heeft recht om uw gegevens in te zien of te wijzigen. Dit kun u doen door uw eigen gegevens aan te passen via https://adssettings.google.com/authenticated of https://takeout.google.com

3.5 Delen van gegevens
De Haastrechtloop zal geen gegevens delen met andere partijen. De gegevens die worden verzonden via ons contactformulier komen alleen terecht in onze mailbox (Gmail en Yourhosting). De gegevens die google voor ons Analyseert, worden alleen getoond aan de Haastrechtloop. Het delen van gegevens is uitgezet.

3.6 Data-lek
Op het moment dat de informatie die bij ons bekend is, gestolen wordt of op een onrechtmatige manier wordt verkregen, zullen wij zo spoedig mogelijk melding doen bij de autoriteit persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl).

4. Gebruik van Google
De Haastrechtloop maakt gebruik van Google Analytics.

4.1 Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics om de website te analyseren. Via onze website wordt er een cookie geplaatst door het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Analytics-dienst. Wij gebruiken deze dienst om te onderzoeken hoe we de gebruiksvriendelijkheid van onze website kunnen verbeteren en om een inzicht te krijgen in het gebruik van onze website.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google via de voorwaarden toegestaan om de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Wel hebben alle mogelijke manieren van delen van informatie waarop we invloed hebben, uitgezet.

Daarnaast hebben wij met Google een bewerkersovereenkomst en verwerkingsovereenkomst gesloten. De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres is daarbij gemaskeerd. Meer informatie over de gegevens die Google Analytics over u verzameld vindt u hier: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

Verder wordt de informatie na 26 maanden verwijderd. Uw gegevens blijven voor 26 maanden beschikbaar als analyse, daarna zal dit automatisch worden verwijderd door Google.

5. Disclaimer
Hoewel de inhoud van www.haastrechtloop.nl (en aliassen) en het privacy beleid met de nodige zorg is samengesteld, kunnen aan deze teksten geen rechten worden ontleend. De Haastrechtloop is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen op basis van de aangeboden informatie.